Obostrzenia w związku z pandemią

  1. WIZYTY REZERWUJEMY WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE! 535800621

  2. OSOBY POSIADAJĄCE OBJAWY CHOROBOWE (KATAR, KASZEL, PODWYŻSZONĄ TEMPERATURĘ) PROSZONE SĄ O POZOSTANIE W DOMU.

  3. BEZPOŚREDNIO PO WEJŚCIU DO SALONU PROSZĘ UMYĆ RĘCE WODĄ I MYDŁEM.

  4. KLIENT PRZYCHODZI NA ZABIEG BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH.

  5. NA WIZYTĘ PRZYCHODZIMY O WYZNACZONEJ GODZINIE (NIE WCZEŚNIEJ!) Z UWAGI NA WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA POCZEKALNI OSOBY PRZYCHODZĄCE WCZEŚNIEJ BĘDĄ ZMUSZONE OCZEKIWAĆ NA WIZYTĘ PRZED SALONEM.

  6. OBOWIĄZKOWE NOSZENIE MASECZEK.

  7. PROSIMY DOTYKAĆ WYŁĄCZNIE PRZEDMIOTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI USŁUGI.

  8. NIE SERWUJEMY KAWY I HERBATY.

  9. STANOWISKO WYKONANIA USŁUGI PROSIMY ZAJMOWAĆ PO ZAPROSZENIU PRACOWNIKA.

  10. WEJŚCIE DO SALONU OZNACZA ZAPOZNANIE SIĘ I AKCEPTACJĘ W/W ZASAD