Regulamin korzystania z VOUCHERÓW

 1. Voucher upoważnia do skorzystania z usług w Centrum Urody Beauty Studio zgodnie z aktualnym cennikiem. Można nim płacić za wszystkie usługi z oferty dostępnej na stronie internetowej www.beatakurek.pl lub wykorzystać na zakup kosmetyków do pielęgnacji domowej.

 2. Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności vouchera jego całość lub niewykorzystana część zostaje utracona. Nie ma możliwości przedłużania terminu ważności vouchera.

 3. Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług. Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod nr tel. 535800621.

 4. Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić minimum na 24 h przed jej terminem drogą telefoniczną. W przypadku niedowołania wizyty lub odwołania jej później niż w podanym terminie przepada kwota przeznaczona na umówiony zabieg.

 5. Voucher należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.

 6. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

 7. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z voucherów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.

 8. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do usługi, jeżeli wartość vouchera opiewa na kwotę niższą niż wartość zabiegu.

 9. Płatność voucherem upominkowym można łączyć z promocjami i rabatami.

 10. Centrum Urody Beauty Studio nie odpowiada za zgubienie, zniszczenie i utratę vouchera. W razie jego utraty duplikaty nie będą wydawane.

 11. Vouchery upominkowe można wykorzystać na zakup kosmetyków do pielęgnacji domowej dostępnych w Centrum Urody Beauty Studio.

 12. Integralną częścią Voucherów upominkowych jest niniejszy Regulamin. Podczas zakupu Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.